Welkom bij AQUEDUCT

Bent u leraar, trainer van leerkrachten, bent u actief in de erfgoedsector of gewoon geïnteresseerd? Aqueduct laat je op een nieuwe manier naar erfgoed kijken en helpt je leerpaden te ontwikkelen in een erfgoedcontext.

Aqueduct is een Comenius multilateraal project dat tot doel heeft de sleutelcompetentieverwerving te verbeteren via erfgoedonderwijs en lesgeverscapaciteiten te ontwikkelen voor competentie-georiënteerd onderwijs in een erfgoedcontext.

Erfgoedonderwijs wordt niet alleen beschouwd als een onderwerp in geschiedenis-, kunst- en cultuurvakken maar biedt enorm potentieel voor het behalen van de Een Levenlang Leren transversale sleutelcompetenties zoals vooropgesteld in het Referentiekader: leren leren, sociale en burgerschapscompetenties, zin voor initiatief en ondernemerschap en cultureel bewustzijn en expressie. Het project richt zich tot trainers van leerkrachten, initiële studenten leerkrachtenopleiding, schoolleerkrachten voor 6 tot 14 jarigen en educatieve programmatoren in erfgoedsites.