REZULTATY

  • Bezpłatny dostęp do zestawu publikacji dotyczących uaktywniania kluczowych kompetencji, innowacyjnych sposobów nabywania kluczowych kompetencji oraz kryteriów do oceniania inicjatyw z zakresu edukacji na rzecz dziedzictwa kulturowego pod kątem ich nastawienia na rozwijanie kluczowych kompetencji.
  • Dostęp do licznych przykładów dobrych praktyk.
  • Szkolenia w krajach partnerskich oraz międzynarodowe kursy szkoleniowe Comenius.
  • Strona internetowa projektu zawiera ciekawe materiały, wiadomości, przydatne kontakty i możliwości budowania sieci.
  • Międzynarodowe kursy w ramach Programu Comenius.

Efekty / Oddziaływanie:
Dzięki projektowi Aqueduct szkoleniowcy kadr nauczycielskich i studenci kolegiów nauczycielskich będą bardziej świadomi potencjału, jaki edukacja na rzecz dziedzictwa stanowi dla rozwijania kluczowych kompetencji. Zdobędą oni nowe umiejętności osiągania tych celów w nowym kontekście.
Nauczyciele w szkołach będą lepiej przygotowani i bardziej skłonni do włączania działań na rzecz dziedzictwa w program nauczania.
Jeśli chodzi o instytucje działające w obszarze dziedzictwa, spodziewamy się większego zrozumienia potencjału dziedzictwa kulturowego i jego znaczenia dla rozwijania kluczowych kompetencji, a także lepszej współpracy ze szkołami i organizacjami szkolącymi nauczycieli.