Aqueduct oferă:

  • Acces liber la un set de publicaţii despre operaţionalizarea competenţelor-cheie, despre însuşirea inovativă a competenţelor-cheie, şi despre demersul însuşirii competenţelor-cheie transversale în iniţiativele educaţiei patrimoniale.
  • Acces la numeroase exemple de bună practică
  • Zile de formare profesională în ţările partenerilor şi cursuri internaţionale Comenius
    Website-ul proiectului oferă materiale relevante, ştiri, contacte utile şi posibilităţi de a intra în diferitele reţele ale specialiştilor.
  • Cursuri Internaţionale Comenius

Impact:
Pedagogii la început de carieră sau cei cu experienţă prin proiectul Aqueduct vor fi mai conştienţi în ceea ce priveşte potenţialul educaţiei patrimoniale bazate pe însuşirea competenţelor-cheie transversale. Ei vor însuşi metode noi pentru a realiza aceste obiective într-un context nou. Pedagogii şcolilor vor fi mai bine pregătiţi în acest domeniu şi mult mai interesaţi în a include activităţile patrimoniale, odată ce acestea vor fi incluse printre rezultatele învăţării şi în curriculumul şcolar. În cazul furnizorilor de patrimoniu ne aşteptăm la o atenţie mai accentuată asupra potenţialului patrimoniului privind însuşirea competenţelor-cheie, la o mai bună cooperare cu şcoli şi cu instituţiile de formare a pedagogilor.