KURSY

Zespół AQUEDUCTu organizuje również międzynarodowe kursy szkoleniowe (doskonalenie zawodowe) w zakresie rozwijania kompetencji, nauczania zorientowanego na zdobywanie kluczowych kompetencji i edukacji na rzecz dziedzictwa kulturowego. Aby wziąć w nich udział, można aplikować o grant na ten cel w Programie Comenius, za pośrednictwem właściwej Agencji Narodowej programu „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme). Więcej informacji na ten temat znajduje się w bazie danych Comenius IST:

Formularze wniosków aplikacyjnych są dostępne na stronach Agencji Narodowych.

Najbliższy kurs to: