Echipa AQUEDUCT organizează la nivel internaţional şi cursuri de formare profesională legate de dezvoltarea competenţelor, de educaţia bazată pe competenţe şi de educaţia patrimonială. Pentru a participa la aceste cursuri, puteţi aplica pentru grantul Comenius la Agenţia Naţională a Programului de Învăţare pe tot parcursul vieţii. Mai multe informaţii găsiţi în baza de date Comenius IST:

Formularele de aplicare le găsiţi pe siteul Agenţiei Naţionale.

Următorul curs este:

Alden Biesen, BE,
14-19 August 2012
The deadline for grant applications is 16 January 2012

More course info here