ACHTERGROND

Erfgoedonderwijs wordt niet alleen beschouwd als een onderwerp in geschiedenis-, kunst- en cultuurvakken maar biedt enorm potentieel voor het behalen van de Een Levenlang Leren transversale sleutelcompetenties zoals vooropgesteld door het Referentiekader: leren leren, sociale en burgerschapscompetenties, zin voor initiatief en ondernemerschap en cultureel bewustzijn en expressie. Aqueduct is een Comenius multilateraal project dat tot doel heeft de sleutelcompetentieverwerving te verbeteren via erfgoedonderwijs en lesgeverscapaciteiten te ontwikkelen voor competentie-georiënteerd onderwijs in een erfgoedcontext.

Het project richt zich tot trainers van leerkrachten, initiële studenten leerkrachtenopleiding, schoolleerkrachten voor 6 tot 14 jarigen en educatieve programmatoren in erfgoedsites.