O PROJEKCIE

Edukacja na rzecz dziedzictwa kulturowego powinna być postrzegana nie tylko jako temat w przedmiotach “historia, sztuka i kultura”, ale także jako oferująca wielki potencjał do wykorzystania w procesie nabywania kluczowych kompetencji określonych przez Europejskie ramy odniesienia w ramach systemu Uczenia się przez całe życie (są to: umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturowa).
Aqueduct jest projektem realizowanym w ramach Programu Comenius, w obszarze Działania Wielostronne, mającym na celu poprawę procesu nabywania kluczowych kompetencji poprzez edukację na rzecz dziedzictwa kulturowego i rozwijanie umiejętności nauczycieli w zakresie nauczania zorientowanego na zdobywanie kluczowych kompetencji w kontekście dziedzictwa.
Projekt jest kierowany do szkoleniowców kadr nauczycielskich, studentów kolegiów nauczycielskich na poziomie podstawowym, nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą w wieku 6-14 lat (szkoły podstawowe i gimnazja) oraz osób tworzących programy edukacyjne w obiektach dziedzictwa kulturowego.