BACKGROUND

Educaţia patrimonială nu trebuie privită doar ca o temă în discursul istoriei, artei şi culturii, ci un domeniu cu un potenţial mare în ceea ce priveşte competenţele-cheie transversale ale învăţării continue, aşa cum este prevăzut de Cadrul de Referinţă: a învăţa să înveţi, competenţe sociale şi civice, spirit de iniţiativă şi antreprenoriat, precum şi sensibilizare şi exprimare culturală.

Aqueduct este un proiect Comenius Multilateral, având ca scop perfecţionarea însuşirii competenţelor-cheie prin educaţia patrimonială şi dezvoltarea aptitudinilor profesorale în tema educaţiei orientată spre competenţe, într-un context patrimonial.
Proiectul se adresează formatorilor cadrelor didactice, studenţilor începători ai modulului pedagogic, cadrelor didactice din şcoli având grupe cu vârsta între 6-14 ani şi specialiştilor în educaţie ale organizaţiilor patrimoniale.