DOELSTELLINGEN

 

Algemene doelstelling:

Aqueduct wil de verwerving van de Een Levenslange Leren transversale sleutelcompetenties in scholen verbeteren met behulp van erfgoedonderwijs

Operationele doelstelling:

Het project heeft als doel lesgeverscapaciteiten te ontwikkelen voor competentie-georiënteerd onderwijs in een erfgoedcontext. Aqueduct biedt toegang tot een attractieve en effectieve omgeving voor het transversale sleutelcompetentie-georiënteerde onderwijs gebaseerd op multidisciplinair projectwerk en verschaft een laagdrempelige erfgoedtoegang tot een Leven lang Leren. Scholen en leerkrachten richten zich gemakkelijker tot erfgoedaanbieders wanneer de leeropportuniteiten goed afgestemd zijn op sleutelcompetentieverwerving en wanner zij passen in het curriculum.

Het project wil Leven lang Leren uit het klaslokaal halen en culturele en erfgoedactoren uit de lokale en regionale gemeenschap betrekken. Dit vraagt een groter maatschappelijk engagement (het sociale, burgerlijke, culturele net) in de leerprocessen en draagt op die manier bij tot sociale cohesie, actief burgerschap en interculturele dialoog.

Aqueduct heeft als doel de transversale sleutelcompetentieverwerving bij jongeren te promoten en te versterken door een motiverende en toegankelijke omgeving aan te bieden en door de leerkrachten, de trainers en de erfgoedaanbieders het juiste materiaal en de opleiding aan te bieden om dit te implementeren.