OBIECTIVE

 

Scopul general:

Aqueduct vrea să dezvolte însuşirea competenţelor-cheie transversale ale învăţării pe tot parcursul vieţii în şcoli prin educaţia patrimonială.

Obiective operaţionale:

Proiectul vrea să dezvolte capacitatea pedagogilor în domeniul educaţiei bazată pe competenţe, realizată în context patrimonial. Aqueduct oferă acces la un mediu atractiv şi efectiv pentru educaţia orientată spre competenţele cheie, printr-un proiect multidisciplinar şi prin iniţierea, la un nivel potrivit, în învăţarea pe tot parcursul vieţii. Şcolile şi pedagogii se vor adresa cu uşurinţă la „furnizorii de patrimoniu” îndată ce oportunităţile de orientare vor fi bine orientate spre învăţarea prin competenţele cheie şi incluse în curriculum.

Totodată, proiectul vrea să scoată învăţarea pe tot parcursul vieţii din sălile de clasă, implicând actorii culturali şi ai patrimoniului din comunitatea locală şi regională. Acest lucru implică deja angajamentul societăţii (a reţelei sociale, civice, culturale) în procesele de învăţare şi ca atare, contribuie la coeziunea socială, cetăţenia activă şi dialogul intercultural. Aqueduct doreşte să promoveze şi să accentueze însuşirea competenţelor-cheie transversale oferind acesteia un mediu captivant şi accesibil, respectiv oferind pedagogilor, formatorilor şi „furnizorilor de patrimoniu” materialul educaţional pentru implementarea acesteia.